Asociación de Entidades Culturais e Deportivas de Galicia.

Federación de entidades de ámbito galego.